Disclaimer

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van dit Platform.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel bij het maken van de inhoud van dit Platform de grootst mogelijk zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer correct of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de op dit Platform vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De KNHB is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van dit Platform en de daarop gepubliceerde informatie. Het gebruik van externe links op dit Platform kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. De KNHB is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van gelinkte sites, omdat ze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door de KNHB.

Auteurs-, merk- en beeldrecht

Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom van het materiaal op deze site liggen de KNHB. Hergebruik van materiaal van is niet toegestaan tenzij je daar schriftelijke toestemming voor hebt verkregen.

Nederlands recht

Op dit Platform en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.